Chi tiết tin - Xã Triệu Ái - Triệu Phong

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2024)

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 615
  • Tổng truy cập 1.095.702

UBND xã Triệu Ái họp giao ban công tác Cải cách hành chính 10 tháng đầu năm 2023, chuẩn bị cho công tác chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính cuối năm 2023

9:15, Thứ Hai, 22-1-2024

Sáng ngày 10/11/2023, UBND xã Triệu Ái tổ chức họp giao ban, đánh giá công tác cải cách hành chính 10 tháng đầu năm, triển khai chuẩn bị cho việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của xã năm 2023. Tham dự họp có đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBMTTQVN xã và các đoàn thể xã, các cán bộ, công chức liên quan. Đồng chí Lê Hài - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức trách nhiệm trong từng cán bộ, công chức, người lao động; kỷ cương cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường cải thiện đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, tổ chức.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Hài - Chủ tịch UBND xã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính của xã 6 tháng đầu năm 2023, đánh giá lại công tác cải cách hành chính 10 tháng đầu năm 2023, chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, nêu rõ trách nhiệm của các bộ phận liên quan trong việc hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\cchc.jpg

Ngoài việc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, của tổ chức, công dân về cải cách hành chính.Cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ và khả thi. Thực hiện tốt công tác đối thoại với Nhân dân để tháo gỡ các vướng mắc trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, giải quyết việc làm...

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Hài nhấn mạnh: xác định công tác cải cách hành chính rất quan trọng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, để xây dựng một nền hành chính từng bước hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, cần có sự chỉ đạo của Đảng uỷ, sự điều hành của UBND xã, giám sát của Mặt trận, phối hợp của các đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham mưu của các công chức chuyên môn; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ phục vụ tốt Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương trong tình hình mới./.

Các tin khác